Defter Hukuk

Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması ve sözleşme hukuku alanlarına katkı sağlama hedefiyle oluşturduğum çalışmam, “Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması” başlığıyla yayımlandı. Yüksek lisans çalışmasına başladığım ilk günden bu yana hayalini kurduğum bu ilk basılı eseri bloga not düşmesem elbette olmayacaktı.

“Furkan’ın Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması kitabı, henüz bebeklik dönemini yaşayan KVKK’nun sözleşme hukuku anlamında somutlaşmasını sağlayan ve Türk KVK literatürüne yapılmış önemli bir bilimsel katkıdır. Ayrıca Furkan’ın kitabında el ele tutuşan akademik ve teorik bilgi ile AB ve Türk Kişisel Verileri Koruma mevzuatı, Article 29 Çalışma Grubu görüşleri ve nihayet yargısal kararlar; yapacakları sözleşmeler ile kişisel verilere getirecekleri korumanın kapsamını belirlemeleri bakımından özellikle veri sorumluları için kutup yıldızı nitelemesini hak etmektedir.”
Doç. Dr. Leyla Keser (Takdim’den)

Kitapla ilgili bilgiler

  • Kitap künyesi: Taştan, Furkan Güven; Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, XXV + 231 sayfa, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2017 (ISBN: 978-605-152-566-2).
  • Kapak, İçindekiler ve Madde İndeksi (PDF)
  • Yayınevi sayfası (URL)
  • Önerilen atıf biçimi: Taştan, Furkan Güven; Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul 2017.

Kapak yazısı

Disiplinler arası niteliği itibariyle kişisel verilerin korunması; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku gibi çeşitli alanları ilgilendirir. Bu eserde ise hukuka aykırı şekilde işlenen kişisel verilerin akdi sorumluluk müesseseleri bağlamında nasıl korunacağı meselesi incelenmiş; kişisel verilerin korunmasına özgü Culpa in Contrahendo sorumluluğu halleri, kişisel verilerin işlenmesini içeren genel işlem şartlarının denetimi ve akdi sorumluluk durumları değerlendirilmiştir. Ayrıca veri sorumlusu ile veri işleyen arasındaki kişisel veri işleme sözleşmesinin hukuki niteliği ile tarafların hak ve borçları incelenmiştir. Son olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hukuka uygunluk sebeplerine yer verilmiş; hukuka aykırı şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin genel koruma yollarıyla Kanun’un 11. maddesinde yer alan özel koruma yollarına dair açıklamalarda bulunulmuştur.

Yazar hakkında

Furkan Güven Taştan

Erzurum'da doğdu. Ankara Lisesi ve ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Şimdi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi. Daha ayrıntılısı için tıklayınız.

Yorum Ekle

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Önceki yazıyı okuyun:
Kitap Tapusu: Ekslibris

Yazar: Halis DİLMAN Ekslibris, kitapların iç kapağına yapıştırılmak için hazırlanan ve üzerinde çeşitli resimlerle, kitabın sahibinin ismi yer alan ufak...

Kapat