Furkan Güven Taştan

200

Ankara Lisesi’nden ve sonrasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. Aynı üniversitede Medenî Hukuk alanında yüksek lisans öğrenimine başladım. Bu esnada avukatlık stajını tamamlayarak kısa bir süre avukatlık yaptım. Şu an Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Hukuk Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi sıfatıyla çalışmalarımı sürdürüyorum.