Furkan Güven Taştan

Erzurum’da doğdu. Ankara Lisesi’nden ve ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. “Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı teziyle yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Hukuk Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi sıfatıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Seçilmiş blog yazıları