Kategoriler
Defter Hukuk

Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması ve sözleşme hukuku alanlarına katkı sağlama hedefiyle oluşturduğum çalışmam, “Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması” başlığıyla yayımlandı. Yüksek lisans çalışmasına başladığım ilk günden bu yana hayalini kurduğum bu ilk basılı eseri bloga not düşmesem elbette olmayacaktı.

“Furkan’ın Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması kitabı, henüz bebeklik dönemini yaşayan KVKK’nun sözleşme hukuku anlamında somutlaşmasını sağlayan ve Türk KVK literatürüne yapılmış önemli bir bilimsel katkıdır. Ayrıca Furkan’ın kitabında el ele tutuşan akademik ve teorik bilgi ile AB ve Türk Kişisel Verileri Koruma mevzuatı, Article 29 Çalışma Grubu görüşleri ve nihayet yargısal kararlar; yapacakları sözleşmeler ile kişisel verilere getirecekleri korumanın kapsamını belirlemeleri bakımından özellikle veri sorumluları için kutup yıldızı nitelemesini hak etmektedir.”
Doç. Dr. Leyla Keser (Takdim’den)

Kitapla ilgili bilgiler

Güncelleme: Kasım 2017’de yayınlanan 2. baskıda, yalnızca şekli düzeltmelerde bulunulmuş ve görece karmaşık müesseselerin bulunduğu başlıklara zihin haritaları yerleştirilmiştir. (11.12.2017).
  • Kitap künyesi: Furkan Güven Taştan; Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, XXVII + 239 sayfa, On İki Levha Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul 2017
    (ISBN: 978-605-152-566-2).
  • Önerilen atıf biçimi: Taştan, Furkan Güven; Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, 2. Baskı, İstanbul 2017.
  • İçindekiler, Madde İndeksi ve Zihin Haritası İndeksi (PDF)
  • Yayınevi sayfası (URL)

Kapak yazısı

Disiplinler arası niteliği itibariyle kişisel verilerin korunması; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku ve Ceza Hukuku gibi çeşitli alanları ilgilendirir. Elinizdeki kitapta ise kişisel verilerin korunması, yalnızca akdi sorumluluk müesseseleri bağlamında incelenmiştir. Bu kapsamda, özellikle bu alandaki sorumluluk süjeleri olan veri sorumlusu ile veri işleyen arasındaki sözleşme ilişkisi, “kişisel veri işleme sözleşmesi” olarak adlandırılmış ve konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Ayrıca kişisel verilerin korunmasına özgü olarak sözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluk halleri, genel işlem şartlarının denetimi ve diğer akdi sorumluluk durumları değerlendirilmiştir. Son olarak bu alana özgü hukuka uygunluk sebeplerine yer verilmiş; hukuka aykırı şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin genel koruma yollarıyla 6698 sayılı Kanun’dan doğan özel koruma yolları ve özellikle ilgili kişinin zararının giderilmesini talep etme hakkı irdelenmiştir.

Furkan Güven Taştan

Erzurum'da doğdu. Ankara Lisesi ve ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi. Daha ayrıntılısı için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir