Kategoriler
Hukuk

BDDK’nın Yeni Yönetmeliği Açık Bankacılık Açısından Tartışmaya Yol Açtı

BDDK’nın hazırladığı Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 15.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elektronik bankacılığa dair önemli hükümler içeren Yönetmelik, açık bankacılık hizmetlere ilişkin tartışmalı hükümler ihtiva ediyor. 

1) Yönetmelikteki açık bankacılık tanımıyla, 7192 sayılı Kanun’la öngörülen açık bankacılık hizmet tipleri (ödeme başlatma hizmetleri-PIS, hesap bilgi hizmetleri-AIS) arasında bir bağlantı kurmak zor. 

6493 sayılı Kanun, m. 12/I-f-g

f) (Ek:12/11/2019-7192/8 md.) Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmetini,
g) (Ek:12/11/2019-7192/8 md.) Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini,

Yönetmelik, m. 3/a

a) Açık bankacılık servisleri: Müşterilerin ya da müşteriler adına hareket eden tarafların API, web servis, dosya transfer protokolü gibi yöntemlerle bankanın sunduğu finansal servislere uzaktan erişerek bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri veya gerçekleştirilmesi için bankaya talimat verebildikleri elektronik dağıtım kanalını,

2) Açık bankacılık konusundaki düzenleyici idari otoritenin Merkez Bankası olduğu hususu, 7192 sayılı Kanun’la değiştirilmiş olan 6493 sayılı Kanun’da vurgulanmıştı (bkz.m. 14/A/II). Ayrıca bu husus 7192 sayılı Kanun’un genel gerekçesinde de açıkça ifade edilmişti. BDDK’nın hazırladığı Yönetmelik’te ise idare hukukundaki “yetki tecavüzü“nü hatırlatan m. 41/II hükmü tartışmaya son derece açık.

7192 sayılı Kanun, Genel Gerekçe

… sektörün dinamizmi nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu arasında oluşturulan ikili düzenleme ve kontrol mekanizmasının da değiştirilmesi ve tek bir çatı altında toplanması ihtiyacı oluşmuştur. Bu kapsamda, ödemeler alanına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ait bazı yetkiler kanundaki bütünlüğü sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilmekte ve ödemeler alanında ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel olarak, 6493 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmaktadır.

6493 sayılı Kanun, m. 14/A/II

(2) Banka, bir ödeme hizmeti sağlayıcısındaki verilerin 12 nci maddenin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde yer alan faaliyetler kapsamında başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ile paylaşılmasına ilişkin her türlü usul ve esası belirlemeye yetkilidir.

Yönetmelik, m. 41/II

(2) Açık bankacılık servisleri aracılığıyla sunulabilecek hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.

Furkan Güven Taştan

Erzurum'da doğdu. Ankara Lisesi ve ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi. Daha ayrıntılısı için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir