Dijital İçerik ve Hizmetlerde Sözleşmeye Uygunluk

Dijital İçerik ve Hizmetlerde Sözleşmeye Uygunluk, Hazırlanmakta Olan Doktora Tezi, Furkan Güven Taşta

Dijital İçerik ve Hizmetlerde Sözleşmeye Uygunluk” başlıklı doktora tezi, Furkan Güven Taştan tarafından yazılmaktadır. Ayrıca bkz. Dijital İçerik Direktifi: 2019/770 sayılı Dijital İçerik ve Hizmetlerin Sağlanmasıyla İlgili Sözleşmelere Dair Bazı Hususlara İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifi.

  • Tez Danışmanı: Dr. iur. Ünsal Dönmez, LL.M.
  • Anabilim Dalı: Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı

Son güncelleme: Temmuz-2021

Conformity of Digital Content and Services to the Contract

The PhD Dissertation titled “Conformity of Digital Content and Services to the Contract” is, currently, writing by Furkan Güven Taştan. See also Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 Directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services.

  • Supervisor: Assist. Prof. Dr. iur. Ünsal Dönmez, LL.M.
  • Department: Department of Private Law (Civil Law)

Last update: July-2021