Dijital İçerik ve Hizmetlerde Sözleşmeye Uygunluk

Dijital İçerik ve Hizmetlerde Sözleşmeye Uygunluk, Hazırlanmakta Olan Doktora Tezi, Furkan Güven Taşta

Dijital İçerik ve Hizmetlerde Sözleşmeye Uygunluk” başlıklı doktora tezi, Furkan Güven Taştan tarafından hazırlanmaktadır. Ayrıca bkz. Dijital İçerik Direktifi: 2019/770 sayılı Dijital İçerik ve Hizmetlerin Sağlanmasıyla İlgili Sözleşmelere Dair Bazı Hususlara İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifi .

  • Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Ünsal Dönmez
  • Anabilim Dalı: Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı
  • Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Son güncellenme: Mart-2020

Conformity of Digital Goods and Services to the Contract

It is a PhD Dissertation which is preparing by Furkan Güven Taştan. Also see Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 Directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services.

  • Supervisor: Assist. Prof. Dr. iur. Ünsal Dönmez, LL.M.
  • Department: Department of Private Law (Civil Law)
  • University: Ankara Yıldırım Beyazıt University, Graduate School of Social Sciences

Last update: March-2020