Etiket - Çalışmalarım

Yurtsuz John

Ceride-i Afakî

Ceride-i Afaki; lise ikinci sınıfta Osmanlı hayatını o dönemin diliyle yansıtan bir duvar gazetesiydi. Bir başka deyişle Ceride-i Afakî Devlet-i Âli...