Furkan Güven Taştan

Hukukçu / Araştırmacı

Furkan Güven Taştan, Erzurum’da doğdu. Tarihi Ankara Lisesi’nden ve ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

Halen Dijital İçerik ve Hizmetlerde Sözleşmeye Uygunluk başlıklı doktora tezininin yazım aşamasında olan Taştan, aynı zamanda Tilburg Üniversitesi‘nde Hukuk ve Teknoloji (LL.M.) programında Jean Monnet bursiyeri olarak eğitimini sürdürmektedir. 

Yasal stajını tamamlayarak bir süre serbest avukatlık yapan Taştan, Medenî Hukuk ve Bilişim-Teknoloji Hukuku alanındaki çalışmalarına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak devam etmektedir. Aynı zamanda sicile kayıtlı uzman arabulucudur.

İletişim:     @sinerjik    LinkedIn     Academia


Seçilmiş yayınları

Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

Kitap, 2. Baskı, 2017, On İki Levha Yayınevi.

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat-İçtihat-Bibliyografya

Derleme, Dr. Mehmet Bedii Kaya ile birlikte, 2. Baskı (v1.3), 2019, On İki Levha Yayınevi.

Viyana Satım Antlaşması’na (CISG) Göre Alıcının Sözleşmeyi İhlâli Halinde Satıcının Hakları

Hakemli Makale, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2019/1, s. 359-404.

Hukukta Zihin Haritalama

Hakemli Makale, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2017, Sayı: 30, s. 353-375.

Seçilmiş blog yazıları