🇹🇷 🇬🇧

Furkan Güven Taştan

Hukukçu / Araştırmacı

Furkan Güven Taştan, Erzurum’da doğdu. Ankara Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. İkinci yüksek lisans derecesini Jean Monnet bursiyeri olarak Tilburg Üniversitesi’nin Hukuk ve Teknoloji programından aldı. Halen Dijital İçerik ve Hizmetlerde Sözleşmeye Uygunluk başlıklı doktora tezininin yazımını sürdürmektedir.

Yasal stajını tamamlayarak bir süre serbest avukatlık yapan Taştan, Medeni Hukuk ve Bilişim-Teknoloji Hukuku alanındaki çalışmalarına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak devam etmektedir. Aynı zamanda sicile kayıtlı uzman arabulucudur.

📮 İletişim: furkanguventastan gmail / @sinerjik  /  Linkedin

Seçilmiş yayınları

Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

Kitap, 2. Baskı, 2017, On İki Levha Yayınevi.

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat-İçtihat-Bibliyografya

Derleme, Dr. Mehmet Bedii Kaya ile birlikte, 2. Baskı (v1.3), 2019, On İki Levha Yayınevi.

Viyana Satım Antlaşması’na (CISG) Göre Alıcının Sözleşmeyi İhlâli Halinde Satıcının Hakları

Hakemli Makale, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2019/1, s. 359-404.

Hukukta Zihin Haritalama

Hakemli Makale, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2017, Sayı: 30, s. 353-375.

Seçilmiş yazıları